Tùy theo từng loại đơn hàng/hợp đồng sẽ có các chính sách bảo hành, bảo dưỡng khác nhau để phù hợp và mang lại hiệu quả cao nhất cho từng loại sản phẩm.

* Các chính sách bảo hành – bảo dưỡng cụ thể như sau:

Đối với các Hợp đồng thi công trồng cây xanh: 

– Thông thường các hợp đồng thi công trồng cây xanh, thời gian bảo hành, bảo dưỡng cây xanh, thảm cỏ, bồn kiểng là 30 ngày, bắt đầu tính từ ngày nghiệm thu hoàn thành công tác thi công trồng cây.

– Thời gian bảo hành, bảo dưỡng có thể từ 1 – 3 tháng hoặc hơn tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.

– Đối với các công trình đặc biệt, vì một lý do nào đó mà công tác thi công không thể thực hiện liên tục được như vướng mặt bằng, thay đổi – điều chỉnh bản vẽ thiết kế… thì công tác nghiệm thu công tác trồng cây sẽ thực hiện theo từng giai đoạn, do đó thời gian bảo dưỡng, bảo hành cũng tính theo từng giai đoạn thi công cụ thể. Thời gian bảo hành, bảo dưỡng cũng từ 1-3 tháng như ở trên tùy thuộc vào thỏa thuận giữa các bên.

Đối với các Đơn hàng cây cảnh mua online hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng: 

– Chúng tôi thực hiện 1 đổi 1 hoàn toàn miễn phí trong vòng 10 ngày kể từ khi giao hàng đối với các cây cảnh bị sâu bệnh, chết, yếu.