Quy trình thanh toán

Quy trình thanh toán CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG THÀNH CÔNG rất đơn giản, bao gồm 2 giai đoạn:
  • Tại thời điểm giao kết hợp đồng: quý khách thanh toán trước tối thiểu 30% giá trị đơn hàng. Sau đó, Công ty sẽ tiến hành làm hàng. Dự kiến giao hàng từ 3-7 ngày kể từ thời điểm nhận khoản thanh toán 30%.
  • Sau khi giao hàng: quý khách thanh toán đủ số tiền còn lại.

Hình thức thanh toán bao gồm 2 tùy chọn như sau:

Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng

Bà con và quý khách có thể thanh toán trực tiếp cho người giao cây theo thỏa thuận từ trước

Chuyển khoản qua ngân hàng

    (*) Ngân hàng Nam Á – Chi nhánh: Trường Chinh
    (*) Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐỒNG THÀNH CÔNG
    (*) Số tài khoản: 915 047 8468 00001