Cung cấp cây xanh Khu công nghiệp Lộc An

23/04/2019

Chủ dự án: KCN Lộc An

Địa chỉ: Đồng Nai

Dự án: Mảng xanh KCN

Hạng mục công việc: Cung cấp cây xanh

Cung cấp cây xanh KCN Lộc An
Cung cấp cây xanh KCN Lộc An
Khảo sát khu vực giao cây tại KCN Lộc An
Khảo sát khu vực giao cây tại KCN Lộc An
Giao vật tư cho KCN Lộc An
Giao vật tư cho KCN Lộc An