Cung cấp vật tư cây xanh thi công đồi cảnh quan KCN Thành Thành Công

15/03/2019

Chủ dự án: KCN Thành Thành Công

Địa chỉ: Tây Ninh

Dự án: Cảnh quan đồi

Hạng mục công việc: Thiết kế – thi công – cung cấp cây xanh và vật tư cho cảnh quan đồi cho KCN Thành Thành Công với các hạng mục: Cây thiên tuế, Cây mai vạn phúc, Cây ắc ó, Cây chuỗi ngọc, Cỏ thảm nhung, Đá cuội,..

Hình ảnh dự án:

Hoàn thiện cảnh quan đồi KCN TTC
Hoàn thiện cảnh quan đồi KCN TTC
Cung cấp cây thiên tuế cho khu công nghiệp TTC
Cung cấp cây thiên tuế cho khu công nghiệp TTC
Cung cấp mai vạn phúc KCN Thành Thành Công
Cung cấp mai vạn phúc KCN Thành Thành Công
Cung cấp cỏ thảm KCN Thành thành công
Cung cấp cỏ thảm KCN Thành Thành Công
Xe giao cỏ thảm KCN Thành Thành Công
Xe giao cỏ thảm KCN Thành Thành Công