Cung cấp và thi công cây xanh KCN Tân Phú Trung

12/05/2019

Chủ dự án: KCN Tân Phú Trung

Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án: Mảng xanh KCN

Hạng mục công việc: Cung cấp vật tư cây xanh

Hình ảnh dự án

Cung cấp cây xanh KCN Tân Phú Trung
Cung cấp cây xanh KCN Tân Phú Trung
Trồng cây công trình KCN Tân Phú Trúng
Trồng cây công trình KCN Tân Phú Trúng