Cung cấp đất trồng cây cho khu công nghiệp Hạnh Phúc

01/02/2019

Chủ dự án: KCN Hạnh Phúc Long

Địa chỉ: Long An

Dự án: Vật tư và cây xanh

Hạng mục công việc: Cung cấp vật tư nông nghiệp và cây xanh. Bao gồm: cây kèn hồng, thuốc kích rễ, xơ dừa xử lý, tro đen

Hình ảnh dự án

Cung cấp cây xanh KCN Hạnh Phúc
Cung cấp cây xanh KCN Hạnh Phúc
Cung cấp đất trồng KCN Hạnh Phúc
Cung cấp đất trồng KCN Hạnh Phúc